ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

...ประกาศ

...ผนวกรายชื่อ

น.อ.เลอสรวง รอดเดช เสธ.ชย.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมติดตั้งซ่อมแซมบานพับประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ที่ กวก.ชย.ทอ.เมื่อ 1 ส.ค.60

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมช่างโยธาทหารอากาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1

...คลิ๊ก

น.อ.เรื่องวิทย์ ศรีนวลนัด รอง จก.ชย.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับนายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่ 6 จำนวน 20 คน ณ ห้องเรียน 2 กวก.ชย.ทอ. เมื่อ 25 ก.ค.60

ขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.


1. เข้า Google Chome พิมพ์ https://competency.rtaf.mi.th

2. ใส่ Username อีเมลล์ ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th

3. รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้อีเมลล์ ทอ.