ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วย กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและ จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๕ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ (เวลาราชการ ๐๘๐๐ ถึง ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ .... Click

ขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.


1. เข้า Google Chome พิมพ์ https://competency.rtaf.mi.th

2. ใส่ Username อีเมลล์ ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th

3. รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้อีเมลล์ ทอ.