บังคับบัญชา
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
 com1
พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
จก.ชย.ทอ.
   
 com2  com3
น.อ.(พ)เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด
รอง จก.ชย.ทอ.
น.อ.(พ)เลอสรวง รอดเดช
เสธ.ชย.ทอ.