พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม และบุคคลดีเด่นกรมช่างโยธาทหารอากาศประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 น

slide0041 image053slide0041 image055slide0041 image057