พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ปี (ประจำปี ๖๐) โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

slide0043 image060slide0043 image062slide0043 image064slide0043 image066slide0043 image068slide0043 image070slide0043 image070slide0043 image072slide0043 image074slide0043 image076slide0043 image078